สวัสดีครับ ยินดีต้องรับเข้าสู่คอร์สออนไลน์วิทยาศาสตร์ กับครูแชมป์

 

เหมาะสำหรับการทบทวนหรือเรียนล่วงหน้าวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดรับกับแนวคิดว่า ทุกที่ ทุกเวลา หลากช่องทาง เพราะเป็นหัวใจของ e-Learning

ทุกที่ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ได้ทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และพร้อมที่จะเรียน

ทุกเวลา หากต้องการทบทวนเมื่อไรสามารถทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หลากช่องทาง สามารถเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

  • เอกสารประกอบการเรียน
  • สิทธิ์การเข้าเรียนในบทเรียน 180 วัน (ไม่จำกัดชั่วโมง) สามารถทบทวนได้เต็มที่
  • แบบทดสอบภายในบทเรียน
  • หนังสือ “เด็ก (เก่ง) วิทย์” *สงวนสิทธิ์ในบางคอร์ส
  • สิทธิ์การใช้คลังข้อสอบออนไลน์ ตลอดชีพ

ครูแชมป์เลือกแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบริหารบทเรียนแบบ LMS โดยเชื่อว่าถ้าเครื่องของนักเรียนเปิด youtube ได้ ก็แสดงว่าเรียนของเราได้ และจะทำการเสริมด้วยโปรแกรมออนไลน์อื่นเช่น google Meet หรือ Zoom ประกอบในการนัดหมายทบทวนเรียนสด

มารู้จัก LMS ระบบบทเรียนออนไลน์ของครูแชมป์

LMS เป็นคำที่ย่อมาจาก Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นซอพแวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บ ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้

LMS ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

LMS เป็นระบบที่ได้รับการใช้งานในการจัด e-Learning ระดับมหาวิทยาลัย และระดับโรงเรียน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ทางไกลในยุค covid-19 ได้เป็นอย่างดี

#เรียนออนไลน์  #เรียนพิเศษ  #เรียนพิเศษในพิษณุโลก  #เรียนวิทย์กับครูแชมป์  #ที่สอนในพิษณุโลก  #ครูแชมป์จ่าการบุญ

ใส่ความเห็น