เลือกหลักสูตรที่เปิดสอนที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ข้อดีของการเรียนออนไลน์

  • กำหนดช่วงเวลาที่จะเข้าเรียนได้เอง
  • ไม่ใช้ทรัพยากรมาก
  • สามารถทบทวนซ้ำได้บ่อยครั้ง
  • หยุดเพื่อจดบันทึกได้ในจุดที่ต้องการ
  • ไม่ถูกรบกวนจากผู้เรียนคนอื่น
  • สามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ในคลังข้อสอบได้ฟรีตลอดชีพ

ข้อเสียของการเรียนออนไลน์

  • ผู้เรียนอาจไม่ได้ถามคำถามในทันที แต่สามารถแก้ไขได้โดยตั้งกระทู้ถามในบทเรียน หรือส่งข้อความถามผู้สอนโดยตรง อันเป็นการลดช่องว่างตรงนี้ลง
  • ผู้เรียนต้องมีวินัยในตนเอง ซึ่งผู้ปกครองสามารถ login โดยใช้ user ของผู้เรียนเข้ามาดูการใช้งานและคะแนนของผู้เรียนได้

ในสภาวะโรคระบาด covid-19 แบบนี้ การเรียนออนไลน์จะเป็นตัวเลือกที่ดีของทุกคน เพราะทั้งปลอดภัยและราคาถูกเมื่อเทียบกับการเรียนตัวต่อตัว

#เรียนออนไลน์  #เรียนพิเศษ  #เรียนพิเศษในพิษณุโลก  #เรียนวิทย์กับครูแชมป์  #ที่สอนในพิษณุโลก  #ครูแชมป์จ่าการบุญ