เตรียมตัวพบกับบทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2

เตรียมตัวพบกับบทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2 เร็วๆนี้ เนื้อหาตรงกับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง (ปรับปรุง 2560) สสวท. สอดรับกับองค์ความรู้ การจัดการความรู้วิทยาศาสตร์