บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 เรียนออนไลน์กับครูแชมป์ เหมือนมีครูแชมป์ไปอยู่ที่บ้าน เรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์เนื้อหาตรงกับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง (ปรับปรุง 2560) สสวท. สอดรับกับองค์ความรู้ การจัด […]

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานมัธยมต้น

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น Halo sec เรียนออนไลน์กับครูแชมป์ เหมือนมีครูแชมป์ไปอยู่ที่บ้าน เรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์เนื้อหาตรงกับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง (ปรับปรุง 2560) สสวท. สอดรับกับองค์ความรู้ กา […]

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 1

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 1 เรียนออนไลน์กับครูแชมป์ เหมือนมีครูแชมป์ไปอยู่ที่บ้าน เรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์เนื้อหาตรงกับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง (ปรับปรุง 2560) สสวท. สอดรับกับองค์ความรู้ การจัด […]

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2 เรียนออนไลน์กับครูแชมป์ เหมือนมีครูแชมป์ไปอยู่ที่บ้าน เรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์เนื้อหาตรงกับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง (ปรับปรุง 2560) สสวท. สอดรับกับองค์ความรู้ การจัด […]

เตรียมตัวพบกับบทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2

เตรียมตัวพบกับบทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2 เร็วๆนี้ เนื้อหาตรงกับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง (ปรับปรุง 2560) สสวท. สอดรับกับองค์ความรู้ การจัดการความรู้วิทยาศาสตร์

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ […]