บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น Halo sec

เรียนออนไลน์กับครูแชมป์ เหมือนมีครูแชมป์ไปอยู่ที่บ้าน

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์

เรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์เนื้อหาตรงกับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง (ปรับปรุง 2560) สสวท. สอดรับกับองค์ความรู้ การจัดการความรู้วิทยาศาสตร์ เรียนผ่านระบบ e-Learning แท้ (ระบบ LMS) โดยมีบทเรียน 27 เรื่อง คือ

 • สารและการจำแนก
 • สารละลาย
 • สารละลายกรด – เบส
 • ธาตุและสารประกอบ
 • การแยกสาร
 • การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • วัสดุในชีวิตประจำวัน
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • พืช
 • ระบบร่างกายมนุษย์
 • ระบบร่างกายสัตว์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • กรรมพันธุ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
 • ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • อาหารกับการดำรงชีวิต
 • ปริมาณทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่
 • พลังงานความร้อน
 • แรงและแรงลัพธ์
 • คลื่น
 • แสงและการมองเห็น
 • ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • งานและพลังงาน
 • แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 • ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน
 • โลกของเรา
 • เอกภพ


สิ่งที่ผู้เรียนวิทย์ออนไลน์จะได้รับ

 • สิทธิ์การเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ 365 วัน (12 เดือน)
 • เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ 1 ชุด
 • นัดหมายทบทวนสดผ่านโปรแกรม google meet หรือ Zoom
 • สิทธิ์การเข้าใช้งานคลังข้อสอบออนไลน์ ตลอดชีพ!!!
 • ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ การอัพเดทต่างๆ ตลอดชีพ!!!!

โดยมีค่าใช้จ่ายคอร์สละ 1,900 บาท แต่ลดเหลือ 1,500 บาท/ 1 user เท่านั้น

(เมื่อคิดเป็นวันจะตกวันละ 8.33 บาท หรือ ชั่วโมงละ 0.35 บาท )

พิเศษ

 • ช่วง Pre-order 65 ลดพิเศษเหลือ 1,200 บาท
 • เปิดรับ 10 สิทธิ์

สนใจติดต่อสอบถาม Facebook ศิษย์ครูแชมป์ คลิกที่นี่

    Line ID   hugdek  คลิกที่นี่

 

มีผู้สมัครคอร์สนี้ 16 

แนะนำการใช้งานเบื้องต้นบทเรียนออนไลน์

#เรียนออนไลน์  #เรียนพิเศษ  #เรียนพิเศษในพิษณุโลก  #เรียนวิทย์กับครูแชมป์  #ที่สอนในพิษณุโลก  #ครูแชมป์จ่าการบุญ