บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1

เรียนออนไลน์ ป.5 เทอม 1 วิทยาศาสตร์
เรียนออนไลน์ ป.5 เทอม 1 วิทยาศาสตร์

เรียนออนไลน์กับครูแชมป์ เหมือนมีครูแชมป์ไปอยู่ที่บ้าน

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์

เรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์เนื้อหาตรงกับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง (ปรับปรุง 2560) สสวท. สอดรับกับองค์ความรู้ การจัดการความรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีบทเรียน 4 เรื่อง คือ

 • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน
 • พลังงานเสียง
 • การเปลี่ยนแปลงของสาร

รูปแบบการเรียน เป็นการเรียนคอร์ส vdo บันทึกการสอน


สิ่งที่ผู้เรียนวิทย์ออนไลน์จะได้รับ

 • สิทธิ์การเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ 180 วัน (6 เดือน)
 • เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ 1 ชุด
 • หนังสือ “เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์” 1 เล่ม
 • แบบทดสอบเพิ่มเติม (ส่งพร้อมกับเอกสารประกอบการเรียน)
 • สิทธิ์การเข้าใช้งานคลังข้อสอบออนไลน์ ตลอดชีพ!!!
 • ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ การอัพเดทต่างๆ ตลอดชีพ!!!!
 • หากเรียนแล้วพบข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ เพจ ศิษย์ครูแชมป์ ได้

โดยมีค่าใช้จ่ายคอร์สละ 1,900 บาท แต่ลดเหลือ 1,500 บาท/ 1 user เท่านั้น

(เมื่อคิดเป็นวันจะตกวันละ 8.33 บาท หรือ ชั่วโมงละ 0.35 บาท )

พิเศษ

 • หากจับคู่กันสมัครเรียน 2 user ลดพิเศษ 10%
 • หากจับคู่กันสมัครเรียนตั้งแต่ 3 user ขึ้นไป ลดพิเศษ 15 %

สนใจติดต่อสอบถาม Facebook ศิษย์ครูแชมป์ คลิกที่นี่

    Line ID   hugdek  คลิกที่นี่

มีผู้สมัครคอร์สนี้ 10

 

แนะนำการใช้งานเบื้องต้นบทเรียนออนไลน์

#เรียนออนไลน์  #เรียนพิเศษ  #เรียนพิเศษในพิษณุโลก  #เรียนวิทย์กับครูแชมป์  #ที่สอนในพิษณุโลก  #ครูแชมป์จ่าการบุญ #ครูแชมป์โรงเรียนชาย